Právo na reklamaci není samozřejmost

Má kupující právo na uplatnění jakékoliv vady či nedodělku v průběhu záruční doby? A to v případě, že v rámci přejímky si všech těchto vad a nedodělků mohl všimnout, protože byly zjevné, ale nevšiml si jich a v předávacím protokolu je uvedeno, že „nemovitost byla převzata bez vad a nedodělků“? A má prodávající v takovém případě jednoznačné právo takto opožděně uplatněné vady a nedodělky odmítnout? A pokud o takové situaci není v kupní smlouvě ani slovo, řídí se tato situace nějakým obecným ustanovením Občanského zákoníku?

Jedná-li se o kupní smlouvu uzavřenou po 1.1.2014, nemá kupující právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (při přejímce). To neplatí, pouze pokud by prodejce kupujícího výslovně ve smlouvě ujistil, že věc je bez vad, anebo jí záměrně (zákon uvádí lstivě) zastřel (viz. § 2103 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). Tedy právo z vad kupujícímu vůbec nevznikne. Není-li ve smlouvě sjednáno nic jiného, řídí se nároky z vad tímto zákonným ustanovením.

Pokud Vám prodávající tvrdí, že jakoukoliv vadu můžete uplatnit během záruční doby, není to pravda. Během záruční doby můžete uplatnit jen vady, které nemovitost při přejímce prokazatelně neměla, nebo vady skryté, to je takové, které nebyly ani s vynaložením obvyklé pozornosti odhalitelné a projevily se až později.

Přejímku nemovitosti (inspekci) proto nepodceňujte a rozhodně si ji zajistěte. A v případě, že nemovitost již vlastníte, využijte k procesu reklamace vad naši službu REKLAMACE STAVEB.